Be the best – learn from the best

“The key is not to prioritize what’s on your schedule, but to schedule your priorities.” Stephen Covey

Det finnes en jungel der ute med nettsteder som vil lære deg metoder og analyser forAvinash Kaushik bedriften din til å markedsføre seg på nett. For å lykkes på nett, er det enda viktigere at du gjør de rette prioriteringene. Jeg ønsker i denne bloggen å sette søkelyset mitt nærmere på 2 personer som er de beste i verden innen Webanalyser og Prioriterings teknikk:

Avinash Kaushik og Stephen Covey.

2011-12-11-stephen-coveyStephen Covey var en Amerikansk forretningsmann, en profesjonell taler og forfatter. Han er mest kjent som mannen bak den kjente Prioriterings matrisen, og forfatter av boken The 7 Habits of Highly Effective People.

Avinash Kaushik er en Amerikansk entreprenør, forfatter og foredragsholder. Han er kjent for å være verdens beste Web analytiker, digital markedsføringsevangelist for Google, og grunnlegger av Market Motiv. I sitt forfatterskap og taler, har Kaushik kjempet for prinsippet om aggregering av marginale gevinster, og oppmuntret jakten på å forenkle oppfattet kompleksiteten innen data analyse. Det ligger veldig mange videoer på nett om Avinash, fra foredrag og intervjuer. I dette innlegget vil du senere få se en video av Avinash der han trekker frem de beste strategiene og tipsene for å gjøre suksess på nett. Jeg skal komme tilbake til Avinash senere i denne bloggen. La oss starte med å bli bedre kjent med Stephen Covey og hans prioriteringsmatrise.

9bab129099d0183all-priorite769

“The key is not to prioritize what’s on your schedule, but to schedule your priorities.” Stephen Covey

Å kunne prioritere er en viktig ferdighet. For å være produktiv, må du investere tiden din med omhu. En flott måte å prioritere på er ved hjelp av “Covey Quadrant” som ble popularisert av Stephen Covey.

La oss se på to videoer der Stephen forklarer de største utfordringene mange bedrifter har når det gjelder målsettinger og prioriteringer:

Boken The 7 Habits of Highly Effective People forklarer inngående hvordan matrisen fungerer. I denne bloggen skal jeg vise deg hvordan du bruker det for å prioritere dine oppgaver. Stephen Covey oppsummerer følgende punkter for suksess:

overordnet oppsummering

  • Focus your time on important but non-urgent tasks for long-term success.
  • Live above the line as much as possible.
  • Eliminate tasks that fall in the waste quadrant.

Prioriteringsmatrise

For å lykkes på nett er det veldig viktig å prioritere hva du skal gjøre, og i hvilken rekkefølge du skal utføre de ulike aktivitetene. Du kan ikke gjøre alt på en gang, så da er det lurt å lage en prioriterings liste. Da noen aktiviteter kan være enkle å gjennomføre og samtidig skape høy verdi for bedriften, kan det være lurt å starte med disse aktivitetene først. Når man har laget en oversikt over ulike aktiviteter en ønsker å gjennomføre, er det veldig lurt å sette dem inn i et system for å få oversikt over aktivitetene, og så se hvilke aktiviteter en skal starte med. Et godt verktøy å bruke for denne utvelgelsen er Prioriteringsmatrisen. La oss se på en kort video først:

Figur nr. 1:

WebMarketingMatrix introduksjon

Første aksen sier noe om verdien for bedriften. Er aktiviteten av høy eller lav verdi for bedriften. Andre aksen illustrerer om aktiviteten er enkel eller vanskelig å gjennomføre. Det vil være hensiktsmessig å starte på en aktivitet som er enkel og gjennomføre i forhold til en som er mer kompleks. En må samtidig se på om den valgte aktiviteten gir lav eller høy verdi for bedriften.

Figur nr.2:

WebMarketingMatrix introduksjon2

Andre aksen viser en rekke oppgaver satt inn i matrisen etter viktighetsgrad og gjennomføringskompleksitet. Målet er å jobbe mest med aktiviteter i ruten øverst til venstre. Disse aktivitetene er enkel og gjennomføre, og har høy verdi. Fallgruven i matrisen vil være ruten nederst til høyre. Dette er aktiviteter som er veldig komplekse å jobbe med og tar stort sett veldig lang tid, i tillegg til at de har lav verdi for bedriften.

Det hjelper ikke mye for et firma om de har en kjempegod målsetting og overordnede mål, om dine ansatte ikke kjenner til disse målene. Heller hjelper det lite om de ansatte ikke vet hva de skal gjøre for å hjelpe deg komme til dette målet.

I løpet av en arbeidsdag dukker det opp ulike aktiviteter som du må løse, noen av dem er mere viktig enn andre. Sørg derfor for å bruke den meste av tiden din i kvadrant 2. Unngå å jobbe med kvadrant 4.

WebMarketingMatrix

WebMarketingMatrix introduksjon3

WebMarketingMatrix hjelper deg med å sette de ulike oppgavene inn i et system. Du kan dele oppgavene inn i 3 ulike steg:

1. Få flere besøk

Mål: Få flere besøk til nettstedet. Finn ut hvor mye man betaler per besøk.

2. Få flere kunder

Mål: Øke konverteringsraten. Øke kanalomsetningen

3. Øke verdien av hver kunde

Mål: Øke omsetningen per transaksjon (mer salg). Øke antall transaksjoner per kunde. Redusere kostnader per kunde. Øke Customer Lifetime Value.

Du kan lese mere om WebMarketingMatrix på http://stammen.no

“The WEB should be in your DNA” Avinash Kaushik

Webanalyse

Webanalyse er fundamentet i effektive nettsatsninger. Den bør brukes aktivt i prioriteringsarbeidet på tvers av stegene i WebMarketingMatrix. Det finnes en rekke metoder å analyser å gripe fatt i. Å kjøre en Webanalyse vil være en god start for bedriften din. Det finnes veldig mange ulike analyser en kan kjøre, og mange av dem er faktisk gratis. Det betyr at det trenger ikke koste deg skjorten for å gjøre forbedringer på websiden din. Hvis vi skal følge Avinash sine tips, kan det være lurt å ta i bruk flere analyseverktøy. Når en skal jobbe med prioriteringer, er det veldig lurt å samtidig jobbe med Webanalyse. En kan ikke bare jobbe med prioriteringer i en bedrift, om en ikke også jobber med webanalyser. Jeg har derfor valgt å ta med dette avsnittet og samtidig se på tipsene fra Avinash på webanalyse.

Skal en bli god på å markedsføre seg på nett kan det være lurt å starte med å sjekke ut nettsiden til Avinash Kaushik – Verdens beste Webanalytiker. La oss starte med å se på en video der Avinash forklarer sine beste strategier og tips for å lykkes på nett.

For flere gode tips og ideer fra Avinash, kan du gå inn på: http://PredictiveROILive.com/Avinash

Avinash gir oss 3 tips til forbedringer av din nettside. La oss gå igjennom tipsene til Avinash, og se på hvordan vi kan gjøre forbedringer på de ulike punktene:

Tips #1 – Focus on Optimizing your targeting options

  • Sørg for at du treffer den rette bruker gruppen som dine produkter eller tjenester er ment for.

Tips #2 – Optimize your Landing page

  • Sørg for at kunden får opp de produktene de søker etter. Bruk nødvendige ressurser på Title tag, bildetag og godt innhold

Tips #3 – Use task completion rate/survey based Analysis to understand Why People Visite

  • Det finnes mange ulike brukerundersøkelser en kan ta i bruk. Spør kunden hvorfor han eller hun kom til din side. Fant kunden det han eller hun leitet etter? Hvor mange kunder forlater siden din umiddelbart?

Shouting1

Avinash har et uttrykk som han ofte bruker når han får spørsmål om analyser og strategier: “I came, I puked, I left”. Mange kunder som besøker din nettside utfører gjerne ingen kjøp eller bestillinger. De gir deg ingen verdi tilbake etter at de har besøkt siden din. Det kan være en god start for markedsføringen til bedriften din, å finne ut hvorfor ikke disse kundene utførte noen handlinger på siden din. Det finnes mange ulike Webanalysemetoder, disse metodene er beskrevet under Webanalysemetoder         

90/10 regelen

Avinash har også en regel han pleier å følge. Det er 90/10 regelen. Den går ut på at 10 % av ressursene dine skal du bruke på verktøy, mens du skal bruke 90 % på forståelse og handling. Bunnlinjen for stor suksess er menneskene.

  • 10 % på verktøy
  • 90 % på forståelse og handling

Du kan lese mere om 90/10 regelen her:                                      http://www.kaushik.net/avinash/the-10-90-rule-for-magnificient-web-analytics-success/

Webanalysemetoder

1. Sunn fornuft – Du trenger ikke analyse hvis du vet hva som er galt

2. Brukertester – usertesting.com, screen recording, eye tracking

3. Rapporter/ekspertvurderinger

4. Spørreundersøkelser – e-post, pop ups, eye perceptions

5. Webanalyseverktøy – tealeaf, socialbakers, google analytics,

Google analytics

Antall besøk på nettsiden er viktig å sjekke. Dette kan du gjøre enkelt på Google Analytics. http://www.google.com/analytics/

imagesCA9QYCKL

Traktanalyse

Ved å utføre en traktanalyse kan du se hvor mange besøkende du har hatt på siden din på et valgt tidsrom. Du kan enkelt se med denne analysen hvor mange kunder som “falt av på veien”, og ikke la igjen noen bestilling hos deg.

traktanalyse
Bli bestevenn med Google

sokemotoroptimalisering-590x114

Google er Norges viktigste markedsføringskanal og snart verdens største annonsemedium. Riktig tilstedeværelse på Google er viktig for de største selskapene og for små lokale virksomheter. Søkemotoroptimalisering handler ofte om å gjøre små endringer på nettstedet ditt. Enkeltvis kan endringene virke ubetydelige, men kombinert med andre forbedringer kan de ha stor påvirkning på brukeropplevelsen og nettstedets rangering i organiske søk. Det er mye du kan gjøre på egenhånd for å gjøre nettstedet ditt synlig i søkemotorene. Og det er mye galt man kan gjøre, som ikke nødvendigvis er lurt på lang sikt. Ønsker du å vite mere om søkemotoroptimalisering finner du mye nyttig stoff på http://www.nettmarkedsforing.no/2010/10/gratis-s%C3%B8kemotoroptimalisering/

Jeg har prøvd å komme med de beste tipsene jeg vet om innen prioritering for effektive nettsatsninger. Har prøvd å avduke de største fallgruvene og fremheve gode strategier for effektiv nettsatsing. Håper med denne bloggen å gi inspirasjon og en ekstra dytt til de bedrifter som sliter og synes det er vanskelig å lykkes på nett.                            Lykke til med å gjøre gode prioriteringer for din virksomhet!

Legg gjerne igjen en kommentar eller et innspill på denne bloggen.

Kilde: http://www-kaushik.net, http://www.asianefficiency.com, http://stammen.no/, https://www.stephencovey.com/, http://www.nettmarkedsforing.no, wordpress.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s