Transaksjonskostnader

Når en ønsker å kjøpe et produkt, f.eks en bil, må en se forskjellige steder og i mange butikker før en finner den bilen en ønsker å kjøpe. Vi bruker ressurser for å finne informasjonen om det beste produktet. Denne typen ressurser kalles transaksjonskostnader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s