Hvordan blir medie Norge om 3-5 år?

I dette innlegget har jeg valgt å kikke nærmere på media Norge og den nye mediebruken. Hvordan henger vi med på de nye media trendene? Norge er ikke kjent for å være først ute hverken når det gjelder mote trender eller teknologiske trender.

Hvordan oppstår Markedskonvergens?
Konvergensbegrepet er ikke et nytt begrep i journalistikken eller medieforskning. Teknologisk konvergens oppstår når ulike typer teknologier smelter sammen. Et godt eksempel er mobiltelefoner eller smarttelefoner, der enheten ikke bare ringer og mottar samtaler, men også kan ta bilder, spille av musikk, ta opp video, koble opp mot internett og GPS og kartfunksjoner. Teknologisk konvergens skaper terminalkonvergens, som betyr at et og samme mottakerapparat kan ta imot tjenester som tidligere krevde flere apparater. NRK, Dagbladet og VG er eksempler på tjenestekonvergens. Når ulike leverandører av tjenester tilbyr nye tjenester i sin leveranse som er veldig lik tjenestene andre mediehus også kan tilby. Skillelinjene mellom de ulike tilbyderne av tjenester blir så liten at man sier at markedene konvergerer. På denne måten oppstår markedskonvergens. De ulike leverandørene av samme tjenester må finne nye satsnings områder og strukturer for sin virksomhet. Når en konkurrere om de samme kundene, blir en nødt til å tenke nytt for å skille seg ut i markedet, for i det hele tatt å kunne overleve.

Mediehusene i dag:  

Aviser_SCANPIX_4155716a

Mediehusene har i mange år prøvd seg på ulike nye mediekanaler for å nå frem til sine kunder. De første satsningene var rettet mot radio, tv og nett. Da man i startsfasen ikke visste hvilken kanal som ville slå best an, satset de fleste aktørene på en bred plattform. Satsning på radio og tv er for lengst faset ut. Undersøkelser viser at det er flest kunder som leser aviser på nett kontra papirutgaven av avisen. Se undersøkelsen fra 2009 som ble gjort for Bergens Tidende:

Publikumstall for mediehuset Bergens Tidende (Mediehusrapporten 2010)
Avisopplag
2006: 87.076
2007: 87.668
2008: 85.826
Bt.no – unike brukere (snitt pr uke)
2006: 242.000
2007: 301.700
2008: 332.000
2009: 352.000 (første halvår)

Avisenes fremtid                                                                                                   Avisenes økonomiske nedgang startet i 2008. Norge ligger 20-30 år etter nedgangen som har vært i andre land. Det norske aviskonsumet er fortsatt høyt, og vil nok ikke forsvinne i løpet av de neste 5 årene. Avisopplaget gikk ned med 3,8% i 2012. Totalt opplag for ukepressen gikk ned med 7,9% i 2012.
Flere har spurt seg om vi snart nærmer oss en avisdød i Norge. Det er flere forhold som er med på å avgjøre avisens skjebne. 120 lokalaviser får i dag pressestøtte. Om denne støtten skulle forsvinne, er det stor sannsynlighet for at mange lokalaviser spesielt ikke har økonomi til å drive avisen sin videre. Eierne spiller en vesentlig rolle for avisenes fremtid. Er de bare opptatt av den elektroniske utgaven, tenker de langsiktig, eller er de bare ute etter å tjene penger? Leder stil og egenskapen for å tenke langsiktig er veldig viktig for at avisene skal overleve. En økning av abonnements pris vil også ha en negativ effekt for kundene. Kutting på bemanning kan igjen føre til dårligere kvalitet på innholdet i avisene. Alle disse faktorene er med på å avgjøre framtiden for avisene. Dette viser at avisene selv kan gjøre mye for å forhindre en tidlig avisdød i Norge.

De nye plattformene:                                                                                                   Samtidig som gamle plattformer forsvinner, oppstår det nye – og i stort tempo. Det var mange mediehus som ønsket å satse på radio og tv, men dette er det ingen som satser på lengre. Høsten 2010 lanserte fire av mediehusene egne tilbud på iPad/leserbrett: VG, Adressa, Romerikes Blad og Agderposten. (Mediehusrapporten 2010) Dette nye tilbudet vil ha mye og si for integreringen mellom papir og nett. Det er ganske ulik satsning på de ulike plattformene. Da noen satset mest på iPad/leserbrett og mobiltelefon, velger andre media en større plattform på Facebook og Twitter. Media-Norge, A-pressen og MBL har jobbet med utviklingsprosjekter for flere mediehus. Noen aviser fokuserer mest med å forbedre og utvikle nettavis, mens andre velger en større satsning på mobilbruk. Adressa, VG, Dagbladet og Drammens Tidende er de mediehusene som satser mest på å bruke mobilen som sin nye plattform. Hensikten med disse nye plattformene er å hente nye inntekter. – Vi tror at de mobile plattformene gir noen nye muligheter for å ta betalt, sier VG Nett-redaktør Espen Egil Hansen. – Vi prioriterer å utvikle betal tjenester på mobilplattformen, sier sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende. – Mobil og leserbrett gir en mulighet til å ta betalt også for elektronisk distribuert innhold, sier ansvarlig redaktør Arne Blix og nyhetsredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen.(Mediehusrapporten 2010)

Ved å ta i bruk satsning på elektronisk abonnement, vil en også kunne nå nye kundegruppe som gjerne ikke har hatt mulighet for å benytte papir utgaven i like stor grad. Nordmenn som er bosatt i utlandet vil kunne utgjøre en ganske stor samlet kundegruppe. Da man tidligere gjerne fikk avisen i posten en uke eller to etter den var publisert, kan man med et elektronisk abonnement lese den samme dato den er produsert på nett. Det er allerede mange aviser som kan tilby denne tjenesten til sine kunder. Mange ukeblader og magasiner har også utviklet elektroniske abonnement. Se og Hør er en av dem. Det er mange fordeler for både produsent og forbruker med et elektronisk abonnement. På produksjons siden tjener en mere penger jo flere som abonnerer. Det påløper ingen ekstra kostnader om det er 100 kunder eller 10.000 kunder. En sparer miljøet ved å slippe å bruke papir. Dette er noe forbrukerne også burde tenke over når de skal velge plattform hos de ulike leverandørene. Ved utgangen av 2008 ble det utgitt 228 forskjellige papir aviser i Norge. Antall nettaviser i Norge har tilsvarende økt fra 71 (1996) til 221 utgaver (2012).                                                       For hele Mediehusrapporten 2010, se denne linken http://www.mediehus.org/

De mest populære appene

iPhone-apper i Norge
De mest populære gratis-appene for iPhone i Noreg (per mars 2012)
1. Facebook
2. Spotify
3. Wordfeud
4. Skype
5. Gule Sider
6. NRK Nett-TV
7. Viber
8. 1881
9. Google Earth
10. MatPrat
Kilde: Apple: iTunes

På verdsbasis er det Facebook som topper listen over nedlastede appar til iPhone. Nedover på listen finner vi og mange av de samme type apper som i Norge – som gratis ringe tjenester, musikk, spill og Google Earth.

iPhone-apper globalt
De mest populære gratis-appene for iPhone globalt (per mars 2012)
1. Facebook
2. Pandora Radio
3. Words With Friends Free
4. Skype
5. The Weather Channel
6. Google Search
7. Google Earth
8. Angry Birds Free
9. Shazam
10. Netflix
Kilde: The Mac Observer

Norske avisers brettsatsing                                                                             Mediebrett har ikke fått same gjennomslagskraft som smarttelefonene, selv om talene for tilgang tydelig har økt. Potensialet for å få betaling for redaksjonelt innhold på mediebrett, er ikke like høyt som det bransjen hadde håpet på i 2010, når iPad kom i butikkene i Norge. Høsten 2010 startet det store kappløpet mellom norske mediehus om å være først ute med en brettutgave. Den første som startet var Nettavisen, neste avis ut var Dagens Næringsliv, som kom med en betalings utgave. Påfølgende aviser var Dagbladet.no, Adresseavisen og Nordlys.

VG+ ble høsten 2011 kåret til verdens beste iPad-utgave («best paid news app») av World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Avisen kapret førsteplassen i skarp konkurranse med verdenskjente titler som britiske Sunday Times, tyske Die Welt og amerikanske Bloomberg Businessweek. Også Aftenposten sin avis-app gjorde det godt i konkurransen, med en åttende plass.

Mest nedlastede iPad-apper på verdens basis, per mars 2012
Gratis apper Type
1.Angry Birds spill
2.The Weather Channel 
3.Netflix film/TV
4.Skype samtale, video, meldinger
5.Kindle lesing, e-bøker, magasin
6.ABC Player TV-program
7.Pandora Radio musikk
8.Angry Birds Rio spel
9.CNN App nyheiter
10.Words With

Kilde: The Mac Observer

Kampen om posisjonene blir tøffere og tøffere i de lønnsomme markedene for smart tlf. og mediebrett. Produsentene må prøve å profilere sitt merke og gjøre dem til standarder som øker populariteten hos brukerne.

Ned lasting av apps. er størst blant de yngre og de med høy inntekt. Det er registrert en hyppigere trend blant menn enn kvinner. På verdensbasis var det i 2011 lastet ned mer enn 25 millioner apper. I 2012 var tallet over 45 millioner. Det kan være greit å merke seg at 90% av nedlastingene var gratis apper.

TNS-Gallup gjorde en undersøkelse blandt barn, voksne og eldre for å kartlegge de ulike mediebehovene i ulike aldersgrupper. Sjekk denne illustrasjonen under: http://www.tns-gallup.no/?did=9107286 TNS Gallup

Grafen viser at om man hadde vært uten tilgang til Internett en uke, og så fått tilgang til Internett, ville de fleste sjekket e-posten først (totalt 61%). De unge skiller seg imidlertid ut ved å først sjekke Facebook, noe som kan tyde på at Facebook har etablert seg som en viktig informasjonskanal for de unge. Tall fra Social Media Tracker 2013 viser også at de unge oppfatter Facebook som en sentral kanal for tradisjonelt nyhetsstoff. Totalt i befolkningen ville 20 prosent sjekket Facebook først, 10 prosent ville lest en riksdekkende nettavis, fire prosent ville lest en lokal/regional nettavis og en prosent ville sjekket Twitter først.

Kilde: Social Media Tracker 2013

Fremtidens teknologi                                                                                                    Det er helt klart at mediene må holde seg “up to date” med teknologiens utvikling. Utvikling av nye tv skjermer, pc skjermer og smart telefoner pågår i et raskt tempo. Tv skjermene blir stadig tynnere og større, og pc`ene kan bli byttet ut med berørings skjermer. Microsoft har laget en video som viser hvordan de ser for seg at fremtiden vil se ut for deg og meg både privat og på jobb:

Hvor står vi om 3-5 år?                                                                                                  Vi lever i en digital verden, hvor endringer skjer utrolig raskt. Mediebruken har forandret seg, og medieinnholdet øker på internett. Mobile multimedieplattformer har vokst frem som den nye trenden. Smarttelefoner og mediebrett står i sterkt fokus i denne trenden der internett er nøkkelen til suksessen. Smarttelefoner og mediebrett har forandret nordmenns mediebruk og vaner. Smarttelefonene har tatt over mobilmarkedet, og er i ferd med å bli et allemannseie. Så lenge du har et godt mobilnett med høy kapasitet, kan du switche raskt mellom de ulike aktiviteter. Internett, nettavis, blogging, Facebook, sms, fotoalbum, mail, værmelding, osv. Salget av nettbrett har ikke økt like mye som smarttilefonene enda, men de kommer etter i økende tempo. Apple har vært utrolig smart og utviklet mini iPads som er mindre kostbare og som egner seg godt for barn.

compare_hero_ipad_mini      billboard_iphone_hero

iPad mini                                                   iPhone Hero

I 4 kvartal 2012 ble det registrert at 63% av befolkningen i Norge (som har Internett) bruker smarttelefon. Tilsvarende tall for leserbrett/nettbrett var i samme periode bare 36%

Det er helt klart at medie Norge må virkelig henge med i svingene for ikke å dette av lasset. At det blir færre papir aviser i salg om noen år, det er jeg ikke i tvil om. Antall lokal aviser vil nok også krympe. Hardest konkurranse blir det mellom de største mediehusene våre; VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2, NRK, Nettavisen. Det blir kamp om elektroniske abonnementer, mobil applikasjoner, brett applikasjoner, kamp om kundenes oppmerksomhet i andre kanaler som Twitter, Facebook ol. Det er ikke usannsynlig av flere mediehus slår seg sammen for å bli enda større og bedre. Dette hadde jo nesten vært en fordel for forbrukerne, da hadde de hatt færre medier å forholde seg til i tillegg, òg kanskje prisene ville bli bedre for kundene?

En løsning hadde vært å samle medie Norge under en paraply. Nå tenker jeg først og fremst på nyhets Norge. Det kunne ha vært en nettside med nyheter, sport, underholdning, annonser, været osv. Her kunne en finne nyhets stoff fra inn og utland på en generell side. For de kundene som ønsket lokale nyheter og lokal tilpassede stoff, kunne da ha fått opp en meny med alle byer og småsteder i Norge. Her kunne en linke seg videre og komme til sin kjente lokal avis på nett. Om alt nyhets stoff lokalt og internasjonalt var samlet på et sted, så hadde det blitt lettere for kundene å navigere seg frem og finne de nyhetene en ønsker. På denne måten hadde det også blitt lettere for lokal avisene å overleve. Mange lokal aviser har gjerne ikke ansatte som har den rette kunnskapen for å utvikle nettavis eller applikasjoner. Hvis de kunne levere fra seg det digitale innholdet til andre i denne nye, kall det gjerne paraply bedriften, så hadde medie norge gitt seg selv et stort løft på mange måter. Om noe slikt som dette vil komme til å skje en gang, gjenstår bare  se, men jeg er ganske sikker på at det vil komme fusjoner i denne bransjen i årene som kommer.

Kilder: www.mediehus.org/2008/, http://www.teknofil.no, http://www.medienorge.uib.no/ , Social Media Tracker 2013, www.tns-gallup.no, Den digitale økonomien-Arne Krokan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s