Transaksjonskostander

EliseBHansen

Transaksjonskostnader er kostnader/ressurser (tid og penger) forbundet med at en kunde gjør en transaksjon. Arne Krokan indikerer at det finnes seks ulike typer transaksjonskostnader: søk, informasjon, forhandling, beslutning, evaluering og tvangskostander.

Søkekostnadene omfatter at kunden identifiserer aktuelle alternativer. Disse kostnadene reduseres i det digitale nettsamfunnet blant annet har en anledning til å bruke ulike agenter i søket; Google Checkout hjelpe deg å finne aktuelle leverandører, omtaler av produktene og annen evaluering. Videre finnes det ulike former for ”recommender systems” à ”collaborative filtering” som Amazon bruker, dette er særlig egnet til å senke søkekostnadene. Collarborative filtering baserer seg på å komme med kjøpsanbefaling som blant en rekke andre faktorer er basert på hva liknede brukerprofiler har kjøpt. En trenger da ikke lete etter litteratur en tror en liker, fordi Amazon har ”funnet det for deg”.

Informasjonskostnader omfatter å tilegne seg informasjon om de ulike alternativene, som informasjon om produktet, pris, leverandør…

View original post 361 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s