Sourcing

EliseBHansen

Sourcing er et strategispørsmål som er knyttet til at et selskapet vurderer og beslutter om produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester skal utføres av selskapet selv eller av andre virksomheter. Det er to hovedtyper av sourcing:

–       Outsourcing: sette bort produksjonen av en eller flere tjenester

–       Insourcing: å selv produsere tjenester som tidligere har vært produsert av eksterne leverandører.

Outsourcing har vært mye i fokus fra en tid tilbake fordi man har vært opptatt av pris på levert tjeneste, men insourcing blir i økende grad aktuelt fordi ikke all outsourcing har vært vellykket, i tillegg har kvaliteten på tjenester blitt mer og mer viktig i en stadig skjerpet konkurranse, det dreier seg altså ikke lengere bare om pris på tjenester.

Outsourcing begynte å dukke opp som et strategisk spørsmål på 90-tallet. Etter hvert har økt globalisering, konkurranse og krav om effektiv drift for å skape lønnsomhet sørget…

View original post 1,488 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s