Digitale tjenester: nettverkseffekt, increasing returns og selvforsterkende vekst

EliseBHansen

Nettverkseffekter er økt verdi av at flere bruker den sammen tjenesten: bruken avhengiger av at det er andre brukere. Nettverkseffekter fordrer at en er en aktiv deltaker i  nettverk og ta en bidrar til den såkalt ”delingskulturen”.  Det klassiske eksempel på nettverkseffekter er Facebook, der min deltagelse og deling, skaper verdi for andre. Nettverkseksternaliteter på den andre siden, fordrer ikke aktiv deltagelse, men oppstår bare som et resultat av at en er deltaker. Digitale tjenester er spesielt utsatt for nettverkseffekter, fordi digitale tjenester har mye lavere transaksjonskostnader og dermed friksjon, enn tilsvarende tradisjonelle tjenester. Videre er det lettere å oppnå nettverkseffekter i digitale tjenester, da disse ofte ikke har noen naturlig geografisk eller kapasitetsmessig begrensninger. Digitale tjenester kan ofte få nettverkseffekter om tjenestene utformes på den ”rette” måten –> legg opp til kommunikasjonsmodeller som gjør det mulig å overføre transaksjonsdata og informasjon alle veier i nettverket, som i Facebook eller Twitter.

View original post 531 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s