Commodities

EliseBHansen

Commodities er standardvarer som tilbys av flere ulike leverandører, og ett produkt eller en utgave uten videre kan erstatte andre leverandørers tilsvarende produkter. Tradisjonelt er jordbruksprodukter som korn blitt betraktet som et commodityprodukt – det spiller ingen rolle om du bruker korn fra den ene eller den andre leverandøren, fordi korn er korn, og det er den videre bearbeidingen som skaper forskjeller mellom produktene.

Commodities er særpreget av at det er varer og tjenester som er like og enkelt substituerbare slik at det ene produktet eller den ene leverandøren uten videre kan erstatte en annen. Alle commodities blir utsatt for prispress dersom de omsettes i velfungerende markeder der det er mange alternative leverandører og mange kunder. Prisene presses på produktet ned mot grensekostnaden; kostnaden som er knyttet til å produsere en enhet til av varen eller tjenesten. Digitale tjenester har ingen naturlig nedre grensekostnad, og i mange tilfeller er kostnaden…

View original post 723 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s